Szukaj

Katalog produktów
Głośniki
Wyprzedaż / promocje
Wycofane z produkcji
Instrukcje PDF
Artykuły

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji tj. czas przez który sprzedawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu wynosi 24 / 36 miesięcy* od daty sprzedaży.

2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie (pod warunkiem zachowania procedury serwisowej) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu przez klienta do najbliższego autoryzowanego serwisu obsługi - wykaz znajduje się na stronie internetowej https://ldm.com.pl/pl/
UWAGA – W przypadku naprawy podzespołu importowanego termin naprawy może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy.

3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład: zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników itp.

4. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub instalacji,
– niewłaściwych parametrów sieci zasilającej,
– samowolnych napraw (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby), przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
– uszkodzenia powstałego w czasie transportu realizowanego przez klienta.

5. Uszkodzenie plomby powoduje utratę praw gwarancyjnych.

6. Jakiekolwiek poprawki w karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

* w zależności od wybranego sprzętu. Informacja o okresie gwarancji jest podana w specyfikacji danego produktu na stronie internetowej https://ldm.com.pl/pl/

 

Do góry
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com